۵ معمای جذاب جدید به همراه پاسخ

فرارو- حل مسائل و معماهای هوش روش به اثبات رسیده برای تقویت هوش افراد است. در این مطلب ۵ معمای جالب برای شما آماده کرده ایم. سعی کنید این مسائل را بدون نگاه کردن به پاسخ آن‌ها حل کنید. پاسخ معماها در انتهای مطلب قابل مشاهده است.

معماها

معمای اول: یک سبد محتوی سیب و پرتقال و گلابی روی میز است. علی و حسن و رضا هرکدام میوه‌های برداشتند. علی و حسن دو میوه مختلف برداشتند. حسن و رضا هم دو میوه یکسان برداشتند. انتخاب علی و حسن گلابی نبود. اگر علی سیب می‌کرد رضا هم از او پیروی می‌کرد. هر کدام از آنها چه میوه ای برداشتند؟

معمای دوم: فرض کنید حوضچه‌های داریم که در آن گل‌هایی هستند و زنبورهایی که بالای آن‌ها پرواز می‌کنند. اکنون دو مورد زیر را با دقت بخونید:
1- اگر هر زنبور روی یک گل بنشیند، یک زنبور بدون گل میماند.
2- اگر هردو زنبور روی یک گل بنشینند یک گل باقی میماند. تعداد زنبورها و گلها چند تا است؟

معمای سوم: پدرو مادر و دو فرزندشان می‌خواهند از رودخانه عبور کنند. قایقی کنار رودخانه است که تنها می‌تواند یک بزرگ یا دو کودک را تحمل کند. این خانواده چهارنفره چگونه می‌توان با کم‌ترین تعداد رفت و آمد با قایق، همگی به آن سوی رودخانه برسند.

معمای چهارم: هفت شمش طلا به شما می‌دهند که یکی از آن‌ها تقلبی است و سبک‌تر از شش تای دیگر است. با یک ترازوی دو کفه‌ای و تنها دو بار وزن کردن شمش تقلبی را پیدا کنید.

معمای پنجم: لیلا می‌گوید مریم دروغگو است. مریم میگوید گلنوش دروغگو است. گلنوش می‌گوید مریم و لیلا هر دو دروغگو هستند. با فرض این که هرکدام از این سه نفر یا همیشه راست می‌گویند یا دروغ، چه کسی واقعاً راستش را می‌گوید؟

معماهای هوش همراه با پاسخ

پاسخ معماها

پاسخ معمای اول:
علی پرتقال برداشت و حسن و رضا سیب برداشتند.

پاسخ معمای دوم:
با توجه به توضیحات ۴ زنبور و ۳ گل وجود دارد.

پاسخ معمای سوم:
این خانواده می‌توانند با دست کم ۹ بار عبور از رودخانه همگی به آن طرف برسند. رسیدن به این معما راه حل‌های جواب می‌دهد که ما یکی از آن‌ها را مرور می‌کنیم:

اگر یک بزرگ بخواهد به آن سوی رودخانه برود، باید دست کم یک کودک در آن طرف باشد که قایق را براند (البته یک بزرگسال هم می‌توان قایق را برگرداند، ولی در عمل هیچ پیشرفتی حاصل نشد، چون یک بزرگسال رفته و یکی برگشته است) . پس برای این که یک کودک در آن باشد، ابتدا باید هر دو کودک با قایق به آن سوی رودخانه بروند و بعد از یکی از آن‌ها به تنهایی برگردند. در سومین حرکت قایق، مادر خانواده به طرف دیگر می‌رود و در چهارمی کودکی که آن طرف قائق را بر می‌گرداند.

تا اینجا مادر در آن سو است و بقیه خانواده هنوز در این سو. در حرکت پنجم دوباره دو کودک به آن سو می‌روند و یکی از آن‌ها هم قائق را برمی‌گرداند. تا اینجا تعداد عبور از رودخانه عرض به شش بار رسید. در حرکت هفتم پدر با قایق به آن سو می‌رود و کودکی که آن طرف پیش مادر بود، قایق را برمی‌گرداند. الان پدر و مادر هر دو به مقصد رسیده اند و دو کودک این طرف آب هستند. در واقع معما حل شده است. در آخرین و نهمین حرکت دو کودک هم با قایق به آن سو می‌روند و به جمع خانواده گرم می‌پیوندند!

پاسخ معمای چهارم:
در هر کفه ترازو سه شمش بگذار. اگر وزن دو کفه یکی بود، شمش هفتم که روی ترازو نگذاشته‌اید، همان شمشی است که از همه سبک‌تر است و تقلبی می‌شود. اگر دو کفه هم وزن نداشت، سه شمش روی کفه سبک‌تر را نگه دارید، چون شمش سبک‌تر در میان این سه تااست. دو شمش از همین سه تا را در دو طرف ترازو بگذارید. اگر مساوی بودند، شمش سوم که روی ترازو نیست شمش سبک‌تر و تقلبی است. اگر یک سبک‌تر بود همان شمش تقلبی است.

پاسخ معمای پنجم:
مریم راستگو است. اگر گلنوش درباره لیلا راست بگوید، یعنی لیلا دروغگو است. در این صورت حرف لیلا به این معناست که مریم راستگو است. ولی راستگو بودن مریم به معنای دروغگو بودن گلنوش است که با فرض اولیه نمی‌خواند. پس گلنوش راستگو نیست. اگر فرض کنیم لیلا راستگو است، یعنی مریم دروغگو است، پس حرف مریم در واقع به این معناست که گلنوش راستگو است که در بالا نشان دادیم این طور نیست. پس تنها مریم است که راستش را می‌گوید.

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

Discover the Thrill of شرط بندی انفجار and Win Big!
بازی انفجار: زندگی خود را به گشت و گذار موفقیت آنلاین ببرید
دفتر کار درسی: ابزاری کارآمد برای یادگیری و مطالعه
Welcome to the World of House for Sale Canada: Your Gateway to Dream Home Ownership
Welcome to Real Estate Canada: Exploring the Opportunities and Challenges
Welcome to the World of Houses for Sale in Canada
تماس با ما